Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 14/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,427,026,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001185
07 12 16 29 42 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23,427,026,500
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,453 300,000
Giải ba 25,874 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 07/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,945,247,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001182
03 11 15 17 24 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,945,247,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,418 300,000
Giải ba 23,190 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 31/03/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,833,689,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001179
05 12 13 17 40 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,833,689,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,087 300,000
Giải ba 18,134 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/03/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,560,299,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001176
01 14 22 28 32 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,560,299,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 1,232 300,000
Giải ba 19,648 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 17/03/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,712,050,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001173
01 03 05 26 30 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,712,050,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 973 300,000
Giải ba 16,566 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/03/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,891,137,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001170
04 12 19 23 36 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20,891,137,000
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,447 300,000
Giải ba 23,264 30,000