Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 38 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/04/2024

Đầu 0 00 41 lần 01 31 lần 02 33 lần 03 43 lần 04 53 lần 05 17 lần 06 20 lần 07 39 lần 08 26 lần 09 24 lần
Đầu 1 10 27 lần 11 28 lần 12 32 lần 13 35 lần 14 44 lần 15 17 lần 16 16 lần 17 32 lần 18 19 lần 19 19 lần
Đầu 2 20 35 lần 21 25 lần 22 26 lần 23 29 lần 24 44 lần 25 13 lần 26 10 lần 27 36 lần 28 24 lần 29 19 lần
Đầu 3 30 18 lần 31 7 lần 32 16 lần 33 17 lần 34 24 lần 35 7 lần 36 11 lần 37 27 lần 38 17 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 62 lần 41 35 lần 42 48 lần 43 55 lần 44 65 lần 45 19 lần 46 24 lần 47 44 lần 48 35 lần 49 28 lần
Đầu 5 50 23 lần 51 15 lần 52 21 lần 53 23 lần 54 27 lần 55 7 lần 56 11 lần 57 17 lần 58 14 lần 59 13 lần
Đầu 6 60 28 lần 61 28 lần 62 27 lần 63 28 lần 64 40 lần 65 14 lần 66 13 lần 67 27 lần 68 22 lần 69 16 lần
Đầu 7 70 30 lần 71 20 lần 72 22 lần 73 14 lần 74 27 lần 75 12 lần 76 10 lần 77 25 lần 78 19 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 32 lần 81 23 lần 82 29 lần 83 24 lần 84 38 lần 85 17 lần 86 15 lần 87 30 lần 88 12 lần 89 20 lần
Đầu 9 90 34 lần 91 29 lần 92 42 lần 93 34 lần 94 49 lần 95 23 lần 96 20 lần 97 30 lần 98 23 lần 99 29 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 4, 17/04/2024
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154
14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218
3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27
Loto : 89, 74, 89, 77, 60, 50, 54, 06, 41, 69, 41, 29, 03, 40, 74, 71, 18, 00, 33, 34, 17, 28, 92, 47, 40, 90, 27
XSMB Thứ 3, 16/04/2024
ĐB 96850
G.1 66671
G.2 51310 74053
G.3 36642 19172 58381
14433 62816 92024
G.4 4787 8217 7761 0665
G.5 8452 0869 3282
0710 4804 7663
G.6 366 886 216
G.7 12 51 91 18
Loto : 50, 71, 10, 53, 42, 72, 81, 33, 16, 24, 87, 17, 61, 65, 52, 69, 82, 10, 04, 63, 66, 86, 16, 12, 51, 91, 18
XSMB Thứ 2, 15/04/2024
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049
50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948
1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29
Loto : 69, 29, 61, 81, 03, 04, 49, 13, 25, 22, 26, 46, 51, 93, 37, 84, 48, 79, 05, 79, 34, 73, 00, 54, 33, 98, 29
XSMB Chủ Nhật, 14/04/2024
ĐB 71396
G.1 20801
G.2 73470 83615
G.3 59318 54657 90221
19494 20418 77848
G.4 2581 6371 8850 1300
G.5 0309 2342 1961
6616 5569 5870
G.6 496 635 489
G.7 52 22 89 90
Loto : 96, 01, 70, 15, 18, 57, 21, 94, 18, 48, 81, 71, 50, 00, 09, 42, 61, 16, 69, 70, 96, 35, 89, 52, 22, 89, 90