Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 4 ngày 17 tháng 04 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
38(5 lần); 79(4 lần); 87(3 lần); 62(3 lần); 75(3 lần); 22(3 lần); 09(3 lần); 45(3 lần); 39(3 lần); 25(2 lần); 24(2 lần); 44(2 lần); 71(2 lần); 69(2 lần); 54(2 lần); 61(2 lần); 73(2 lần); 55(2 lần); 32(2 lần); 29(2 lần); 23(2 lần); 86(2 lần); 81(2 lần); 95(2 lần); 11(2 lần); 14(2 lần); 02(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
72(0 lần); 48(0 lần); 19(0 lần); 76(0 lần); 27(0 lần); 68(0 lần); 31(0 lần); 30(0 lần); 66(0 lần); 77(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng